Introduction

Hi there!   Believe it or not….There is a war taking place…The war is about YOU!

This BattleReady website is all about teaching people how to become ACTIVE SPIRITUAL soldiers(disciples) of Jesus Christ, our Chief Commander.

God is Spirit(John 4:24), and one day when you get to heaven, you will also be a spiritual being.This website was SPECIFICALLY designed to make people aware about the spiritual warfare out there as depicted in the Bible, and how to fight in this spiritual war every day as a reborn Christian. These teachings are DERIVED from the Bible…, the only truth there is.

As soon as Christians gets reborn, they would automatically enter the spiritual battlefield…, because satan wants you back in his army. The devil are well aware that as soon as Christians gets reborn, they actively start to act opposite to their old nature. The start to act in love and reach out to other lost persons, also trying to save them from hell.

Spiritual warfare is therefore not only about you, but also about other unsaved people out there, who needs to be saved and needs help.

The following verses basically summarize what this website is all about.

Prov 24:11  Rescue those who are being taken away to death; hold back those who are stumbling to the slaughter.

Prov 24:12  If you say, “Behold, we did not know this,” does not He who weighs the heart perceive it? Does not He who keeps watch over your soul know it, and will He not repay man according to his work?

Spiritual soldiers for Christ – FOREVER!

————————————————————————————

Dagsê. Die oorlog gaan oor JOU!

Hierdie BattleReady website fokus daarop om mense te leer hoe om AKTIEWE geestelike soldate(dissipels) vir Jesus Christus, ons Bevelvoerder te word. Die website was SPESIFIEK ontwerp om mense bewus te maak oor die geestelike oorlog daarbuite, asook hoe om die geestelike oorlog elke dag te baklei.

Sodra ‘n Christen weergebore word, betree hy die oorlogsveld, WANT satan wil jou terug hê by hom. Daardie einste satan weet ook goed dat weergebore Christene aktiéf betrokke begin raak om in liefde uit te reik na ander verlore mense, asook om ander mense te help red van die ewige hel. Geestelike oorlogvoering gaan daarom nié net oor jouself nie, maár ook om ander mense daarbuite te red en te help waar jy kan.

Die volgende verse som basies op waaroor die BattleReady website gaan:

Spr 24:11  Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug!

Spr 24:12  As jy sê: Kyk, ons het dit nie geweet nie! —sal Hy wat die harte toets, dit nie merk nie? En Hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete. En Hy vergeld die mens na sy werk.

Geestelike soldate vir Christus – VIR ALTYD!