Jun 26

Julle is…

Julle is…

 

Julle is….partykeer as mens hierdie woorde hoor voor-aan ‘n sinsnede, dan verwag ons mos as mens, om minder goeie woorde te hoor vanaf mense…

In hierdie wêreld deesdae, het baie min mense goeie goed om van ander te sê.

Die reël is: Slegs as jy die dag begrawe word, dan word daar goeie goed oor jou gepraat…

 

In baie klein gevalle, praat mense goed van ander.

Mens is geskape om te floreer op goeie woorde wat ander van jou sê, …nié slegte goed nie.

 

Maar daar is darem goeie woorde ook, en dis lekker om goeie goed te hoor van jouself.

Vir weergebore gelowiges in onse Here Jesus, sê God die volgende vir ons uit Sy Woord, en jy sal floreer op hiérdie woorde.

 

Julle is….

 

Lees saam:

1Pet 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

1Pet 2:10  julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

 

Kosbare, kosbare woorde vanaf ons Pa in die hemel. Dis woorde hierdie wat jou sal laat maak dat jy jou kop oplig en met ‘n glimlag die lewe aanpak.

 

Daar is wél iets wat ek vandag wil uitlig. God vra ook vir ons: Ons moet Sy goedheid gaan verkondig aan AL die mense in die duisternis.

 

Watter goedheid?

Daardie goedheid om Sy eie Seun, Jesus Christus te laat afklim van Sy heilige troon af, Hom mens te maak op aarde, Hom te laat ly deur met swepe geslaan te word, en Hom aan die kruis vir ons te laat sterf, sodat ALMAL Sy koninklike priestersdom kán word.

 

Ja ons as weergebore Christene IS ALLES wat God ons in daardie verse laat lees…maar het jy al gaan vertel van?

 

Julle is….

 

Ander verlore mense wil ook eendag kan sê. “Ons is…”

 

—————————————————————————————————————-

 

 

 

 

Gebed:

Almagtige God, Ek wil gaan vertel van “Julle is….”

Dankie vir U wat barmhartig teenoor ons was en is.

Ek dank U in Jesus Christus se kosbare Naam.

Amen

 

Is JY reg vir die Stryd ?

Groetnis, Hein (versprei asb die boodskap)

Spr 24:11Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug!As jy sê: Kyk, ons het dit nie geweet nie! —sal Hy wat die harte toets, dit nie merk nie?En Hy wat let op jou siel, Hy kom dit te wete. En Hy vergeld die mens na sy werk.

————————————————————————————————————-

As jy nog nie weergebore is nie, BID die volgende opreg UIT JOU HART uit:

  • Here God, ek erken dat ek ’n sondaar is wat U hulp nodig      het.
  • Ek bely my sondes voor U, want daar is baie. Ek WIL NIE so      aangaan nie Here, en ek wil breek met my sondes.
  • Jesus, ek aanvaar U nou as my Verlosser.
  • Ek het U nodig Koning Jesus, …kom woon asseblief in      my hart, en lei my vorentoe.
  • Ek bid en vra dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, my      Verlosser en Middelaar.

Amen